Hlásenie škôd

Ako postupovať:

 • Nemeniť stav poškodenej a poistenej veci v prípade škodovej udalosti
 • Okamžite odstrániť možnú škodu, aby ste predišli riziku jej zväčšovania a vzniku ďalších škôd
 • Zdokumentujte rozsah škody - fotodokumentácia, videodokumentácia, zápis s úradnými orgnánmi alebo využite iné postupy poskytujúce dôkazy
 • Čo najskôr kontaktuje našu spoločnosť REMARCO, s.r.o. pre informácie a rady ako postupovať ďalej


Poznámka:
Škodu by mala nahlasovať osoba, ktorá pozná detaily poistnej udalosti.

Základné informácie, ktoré je potrebné nahlásiť

 • Názov firmy resp. meno poisteného
 • Názov firmy resp. meno poškodeného
 • Číslo poistnej zmluvy resp. evidenčné číslo vozidla
 • Miesto vzniku škodovej udalosti
 • Dátum vzniku škodovej udalosti
 • Funkčné kontaktné spojenie
 • Príčina a popis vzniku škody
 • Rozsah poškodenia
hr

Zoznam poisťovní

Poisťovňa Tel. číslo Web
ČSOB poisťovňa ČSOB poisťovňa 0850 311 312 www.csob.sk
AXA AXA 02/29 29 29 29 www.axa.sk
Uniqa Uniqa 0850 111 400 www.uniqa.sk
Astra poisťovňa Astra poisťovňa 0850 888 100 www.astrapoistovna.sk
Allianz - Slovenská poisťovňa Allianz - Slovenská poisťovňa 0850 122 222 www.allianzsp.sk
Kooperativa Kooperativa poisťovňa 0850 111 577 www.kooperativa.sk
Komunálna poisťovňa Komunálna poisťovňa 0850 111 566 www.kpas.sk
Wustenrot poisťovňa Wustenrot poisťovňa 02/57 88 99 02 www.wuestenrot.sk
Union Poisťovňa Union Poisťovňa 0850 111 211 www.union.sk
Groupama poisťovňa Groupama poisťovňa 02/208 54 208 www.groupama.sk
QBE poisťovňa QBE poisťovňa 055/68 26 222 www.qbeeurope.com/slovakia
Generali Slovensko Generali poisťovňa 0850 111 117 www.generali.sk
hr

Tlačivá na stiahnutie

pdf Oznámenie poškodeného Kliknutím stiahnete
pdf Oznámenie poškodeného [náhradné plnenie] Kliknutím stiahnete
pdf Oznámenie škodcu Kliknutím stiahnete
pdf Správa o nehode Kliknutím stiahnete
pdf Žiadosť o odhlásenie vozidla z evidencie Kliknutím stiahnete