Druhy poskytovaného poistenia

 • Povinné zmluvné poistenie
 • Havarijné poistenie vozidiel
 • Poistenie majetku, strojov a elektronických zariadení
 • Poistenie zodpovednosti za škodu
 • Poistenie personálneho majetku
 • Životné a úrazové poistenie
 • Poistenie veľkých rizík
 • Poistenia liečebných nákladov
 • Poľno poistenie
 • Cestovné poistenie
 • Poistenie pohľadávok

POSKYTOVANIE ODBORNEJ POMOCI V OBLASTI POISTENIA

 • Predkladanie ponúk na uzavretie zmluvy o poskytnutí finančnej služby, uzavieranie zmluvy o poskytnutí finančnej služby a vykonávanie ďalších činností smerujúcich k uzavretiu alebo k zmene zmluvy o poskytnutí finančnej služby
 • Poskytovanie odbornej pomoci, informácií a odporúčaní klientovi na účely uzavretia, zmeny alebo ukončenia zmluvy o poskytnutí finančnej služby
 • Spolupráca pri správe zmluvy o poskytnutí finančnej služby, ak charakter finančnej služby takú spoluprácu umožňuje
 • Spolupráca pri vybavovaní nárokov a plnení plynúcich klientovi zo zmluvy o poskytnutí finančnej služby, najmä v súvislosti s udalosťami rozhodujúcimi pre vznik takýchto nárokov, ak charakter finančnej služby takúto spoluprácu umožňuje


Naši partneri:

Allianz - Slovenská poisťovňa AXA ČSOB Poisťovňa Generali Slovensko Groupama Komunálna poisťovňa Kooperativa Union Poisťovňa Uniqa