Individuálne poistenie

 • Povinné zmluvné poistenie (PZP), Havarijne poistenie (Kasko), poistenie finančnej straty (GAP), pripoistenia (čelné sklo, stret so zverou, živel, batožina, úraz).
 • Poistenie majetku – nehnuteľnosti, domácnosti, bytu, domu, stavby
 • Cestovné poistenie – krátkodobé, celoročné
 • Zodpovednosti  za škodu pri výkone povolania
 • Poistenie právnej ochrany

Životné poistenie

 • investičné životné poistenie
 • kapitálové životné poistenie
 • rizikové životné poistenie
 • úrazové poistenie
 • detské životné poistenie
 • jednorazové investičné poistenie
 • skupinové životné poistenie